آموزش Users & Property Owners 2600 تومان

آموزش Users & Property Owners

اضافه کردن کاربری جدید به لیست استفاده و مدیریت کنندگان ابزارهای گوگل وب مسترتولز سایت مشاهده لیست افراد در حال دسترسی به ابزارهای گوگل وب مسترتولز سایت

مشاهده و خرید
آموزش Google Analytics Property 3600 تومان

آموزش Google Analytics Property

روند بررسی ارتباط سایت از گوگل وب مستر با گوگل آنالیتیکز، حذف ارتباط و مشارکت بین سایت و مالکیت آن در گوگل آنالیتیکز در ابزار Google Analytics Property

مشاهده و خرید
آموزش بخش Change of address 15000 تومان

آموزش بخش Change of address

انتقال داده های دامین اول به دامین دوم بدون افت سئو گوگل می بایست با از ریدایرکت ۳۰۱ در بخش Change of address گوگل وبمسترتولز اقدام کنید

مشاهده و خرید
آموزش بخش Site settings گوگل 4500 تومان

آموزش بخش Site settings گوگل

تعیین موقعیت (کشور) هدف برای وب سایت، تعیین و کنترل سرعت و شدت خزیدن (Crawl) تعداد دفعات مراجعه ربات های گوگل به وب سایت، تعیین دامین مرجع برای سایت

مشاهده و خرید